Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na YouTube
Zadzwoń do psychologa: 509 797 324

Konsultacja psychologa

Konsultacja psychologa

Po badaniu ultrasonograficznym rodzice zapraszani są na rozmowę o jego wynikach.
Rozmowę prowadzi prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel w towarzystwie psychologa.

Rodzice po uzyskaniu informacji medycznych dotyczących diagnozy i rokowań zostają z psychologiem. Jest to czas na ujawnienie emocji, które towarzyszyły im podczas badania, a także tych, z którymi przyszli.

Celem spotkania z psychologiem jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego w tej trudnej sytuacji niepomyślnej diagnozy u nienarodzonego dziecka. 

Jeśli obecna na konsultacji para na podstawie badania USG lub genetycznego dowiedziała się, że ich nienarodzone dziecko ma „ciężkie i nieodwracalnego upośledzenie (…) albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu”, które może być podstawą do przerwania ciąży, psycholog informuje o wszystkich możliwych konsekwencjach emocjonalnych i psychicznych każdej możliwej opcji. Stara się rzeczowo przedstawić jak może czuć się i co myśleć kobieta, która przebyła zabieg terminacji ciąży, a co może być ważne i trudne dla jej partnera. Psycholog z reguły prosi rodziców do wypowiedzenia powodów, które skłaniają ich do takiej a nie innej decyzji. Usłyszenie przez partnerów ich własnych powodów daje przestrzeń do dyskusji, daje szansę na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i uzyskanie pomocy od swojej najbliższej osoby. Podobnie w sytuacji utrzymywania ciąży – przedstawia się wszystkie możliwe konsekwencje emocjonalne tej decyzji.  Psycholog przedstawia, w obu opcjach, możliwy sposób funkcjonowania dzieci z przedstawionym przez lekarza rozpoznaniem. Jeśli rodzice sobie życzą, otrzymują kontakt do innych rodziców dzieci z takim samym rozpoznaniem.

W czasie konsultacji z psychologiem, nie diagnozuje się rodziców, a stara rozpoznać potrzeby konkretnej pary i wspólnie zastanawia się jak można je zaspokoić. Podobnie z lękami i niepokojami rodziców – próbuje się wspólnie z nimi zmierzyć. Szczególny nacisk kładzie na rozpoznanie możliwych źródeł wsparcia dla pary (m.in. krewni, przyjaciele), ale także stara się zdobyć informacje o pozostających pod opieką dzieciach pary. Psycholog przekazuje informacje o wadze otwartej, szczerej, dostosowanej do wieku i możliwości intelektualnych  komunikacji z dziećmi; a także,  jeżeli rodzice sobie tego życzą, o sposobach przekazywania niepomyślnych wiadomości.

Psycholog zostawia kontakt do siebie, umawia się na kolejne spotkania, jeżeli chcą tego rodzice.

Pary mieszkające w innych częściach Polski są kontaktowane z przeszkolonymi w WHD psychologami.

UWAGA! Rodzice kierowani na konsultację psychologiczną przez lekarzy pracujących w innych placówkach medycznych proszeni są o dostarczenie skierowania i wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod dyżurnym numerem telefonu (509 797 324).