Przekaż
Datek
KRS 0000097123

O nas

  • Articles In English
  • Fundacja WHD na FaceBooku
  • Fundacja WHD na YouTube
  • Instagram
  • issuu.com
Zadzwoń do psychologa: 509 797 324

Hospicjum perinatalne

Ikonka dla Hospicjum perinatalne

Polski model hospicjum perinatalnego, nazywany też perinatalną opieką paliatywną, został wprowadzony przez Joannę Szymkiewicz-Dangel i Tomasza Dangla. W odróżnieniu od wewnątrzszpitalnego modelu zapoczątkowanego w USA, od początku opierał się na współpracy między diagnostyką prenatalną a hospicjum domowym dla dzieci.
[Czytaj więcej]

Hospicjum perinatalne przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci powstało jako mariaż diagnostyki prenatalnej, a szczególnie kardiologii prenatalnej, z opieką paliatywną nad dziećmi. Prenatalną diagnostyką kardiologiczną zajmuję się od 1986 roku. Będąc lekarzem pediatrą, w ówczesnym czasie bez dostępu do diagnostyki prenatalnej, nie zdawałam sobie sprawy, jak często będę musiała informować rodziców, że ich nienarodzone dziecko nie ma szans przeżycia. Nie było to łatwe. Jednak tak się złożyło, że mój mąż, Tomasz Dangel, w 1994 roku zorganizował pierwszą w Polsce placówkę, która zajęła się domową opieką paliatywną nad dziećmi. W taki sposób nasze wspólne zainteresowania zaowocowały zorganizowaniem hospicjum perinatalnego. W styczniu 1999 roku pod opiekę WHD została przyjęta Wioletta, dziewczynka z diagnostyki prenatalnej z zespołem Edwardsa.

Hospicjum perinatalne to nie miejsce. Jest to koncepcja objęcia całościową opieką rodziny, która dowiaduje się, że ich nienarodzone dziecko na pewno będzie żyć krócej od nich. Są to najczęściej młode, zdrowe pary, nieobciążone żadnymi chorobami. Po wstępnej diagnozie ich świat się wali, oni zaś potrzebują potwierdzenia diagnozy i rzetelnej informacji medycznej. Ponieważ wady wrodzone serca są najczęstsze, docierają do naszej poradni USG, która jest największym w Polsce referencyjnym ośrodkiem kardiologii prenatalnej. Lekarz konsultujący (w najtrudniejszych przypadkach zawsze konsultuję pacjentów osobiście) wyjaśnia problem medyczny i w miarę potrzeby proponuje dodatkowe badania. Przy każdej konsultacji obecny jest jeden z trzech pracujących w hospicjum psychologów.

Współpracujemy ze specjalistycznymi ośrodkami perinatologicznymi – Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Zofii oraz Szpitalem Bielańskim, jak również z warszawskimi zakładami genetyki klinicznej. Dzięki temu nasze pacjentki mają dostęp do pełnej diagnostyki prenatalnej, fachowej opieki położniczej podczas ciąży i porodu, specjalistycznej opieki neonatologicznej oraz paliatywnej, zarówno w szpitalu, jak i w domu.

Co niezmiernie ważne, przez cały okres ciąży i po urodzeniu, a często również po śmierci dziecka utrzymywany jest kontakt z psychologiem naszego hospicjum perinatalnego. W styczniu 2015 roku swoją działalność rozpoczęła grupa wsparcia w żałobie dla rodziców, których dziecko zmarło w okresie okołoporodowym.

Perinatalne konsultacje psychologiczne są dostępne nie tylko dla kobiet, które były diagnozowane w poradni US, ale dla kobiet z całej Polski, które takiej pomocy potrzebują. Psycholodzy hospicjum udzielają konsultacji kobietom, które dowiedziały się o tym, że ich dziecko jest nieuleczalnie chore i mają dylemat z podjęciem decyzji dotyczącej dalszego przebiegu ciąży. 

Prof. dr hab. n. med. JOANNA SZYMKIEWICZ-DANGEL

  • Hospicjum perinatalne - zdjęcie nr 1
  • Hospicjum perinatalne - zdjęcie nr 2
  • Hospicjum perinatalne - zdjęcie nr 3
Przekaż Datek