Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Pomoc psychologiczna

  • Articles In English
  • Fundacja WHD na FaceBooku
  • Fundacja WHD na YouTube
  • Instagram
  • issuu.com
Zadzwoń do psychologa: 509 797 324

Pomoc psychologiczna

Ikonka dla Pomoc psychologiczna

Konsultacje psychologiczne są nieodzowną częścią opieki hospicjum perinatalnego.

Po badaniu ultrasonograficznym rodzice zapraszani są na rozmowę z lekarzem, który je przeprowadzał (najczęściej jest to prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel) i który w towarzystwie psychologa udziela im wyczerpujących informacji medycznych dotyczących wyników badania i związanych z nim prognoz. Po tej rozmowie rodzice zostają sam na sam z psychologiem.

Celem spotkania z psychologiem jest uzyskanie przez rodziców wsparcia emocjonalnego oraz konkretnych informacji dotyczących możliwych źródeł i form pomocy w sytuacji niepomyślnej diagnozy u nienarodzonego dziecka. 

Podzielenie się przez partnerów własnymi motywacjami daje przestrzeń do dyskusji, szansę na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i uzyskanie pomocy od najbliższej osoby. Psycholog przedstawia możliwy sposób funkcjonowania dzieci z postawionym przez lekarza rozpoznaniem i jeśli rodzice sobie tego życzą, przekazuje im kontakt do innych rodziców dzieci z takim samym rozpoznaniem.

W czasie konsultacji psycholog nie diagnozuje rodziców, ale stara się rozpoznać potrzeby konkretnej pary i wspólnie z nią zastanawia się, jak można je zaspokoić. Ważnym elementem rozmowy jest omówienie sposobów przekazywania niepomyślnych wiadomości innym członkom rodziny (dzieciom, dziadkom itp.).

Na zakończenie spotkania psycholog zostawia kontakt do siebie, a jeśli rodzice wyrażą taką potrzebę, ustala termin kolejnego spotkania.

Rodziny zostają pod opieką psychologa przez cały okres ciąży, a po jej zakończeniu dostają zaproszenie na spotkanie Grupy Wsparcia.

Istnieje możliwość skontaktowania rodziców z przeszkolonymi w WHD psychologami działającymi na terenie woj.: dolnośląskiego (Wrocław), podlaskiego (Białystok), podkarpackiego (Rzeszów), warmińsko-mazurskiego (Olsztyn), wielkopolskiego (Poznań) oraz śląskiego (Tychy).

  • Pomoc psychologiczna - zdjęcie nr 1
  • Pomoc psychologiczna - zdjęcie nr 2
  • Pomoc psychologiczna - zdjęcie nr 3
Przekaż Datek