Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na YouTube
Zadzwoń do psychologa: 509 797 324

Porozumienia o współpracy szpitali

Porozumienia o współpracy szpitali

W roku 2016 Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci podpisała Porozumienia o współpracy z pięcioma warszawskimi szpitalami:
•    Szpitalem Inflancka;
•    Szpitalem Solec;
•    Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rodziny SPZOZ;
•    Szpitalem Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o o;
•    Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki.
(warto wiedzieć, że Fundacja ściśle współpracuje także ze Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej i Szpitalem Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie)
Dokument ten ma na celu sformalizowanie i usystematyzowanie działań podejmowanych przez placówki medyczne (szpitale i hospicjum) pełniące zróżnicowane zadania, aby objąć nieuleczalnie chore dzieci i ich rodziny kompleksową opieką od momentu diagnozy (często na etapie życia płodowego) do śmierci. Oznacza to, że szpitale współpracujące z WHD będą kierowały rodziców na konsultacje z psychologami pracującymi w Fundacji. Podczas tych spotkań specjaliści będą udzielali rodzicom znajdującym się w sytuacji kryzysu wsparcia emocjonalnego i informacyjnego. Będą też omawiali zasady opieki paliatywnej jako alternatywy dla aborcji i intensywnej terapii, w sposób niedyrektywny wspierając procesy decyzyjne rodziców (omawiając możliwe konsekwencje, przyglądając się zasobom psychologicznym rodziców, tworząc przestrzeń emocjonalną poprzez rozumiejący dialog i postawę akceptacji). WHD zapewni też opiekę lekarską i wsparcie psychologiczne rodzicom decydującym się na kontynuację ciąży pod opieką Hospicjum Perinatalnego. W ten sposób diagnostyka szpitalna będzie stanowiła pierwszy etap pomocy udzielanej w sposób ciągły rodzinom dzieci nieuleczalnie chorych przez cały okres ich choroby. Spodziewanym efektem przyjęcia takiego sposobu działania jest znaczne obniżenie lęku i frustracji rodziców oraz podniesienie skuteczności opieki medycznej obejmującej nienarodzone dzieci.