Fundacja WHD na FaceBooku Fundacja WHD na YouTube
Zadzwoń do psychologa: 509 797 324

Zespół

Doświadczony zespół psychologów pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Joanny Szymkiewicz-Dangel służy pomocą rodzinom, u których nienarodzonego dziecka wykryto wadę zagrażającą jego Życiu.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel

Specjalista pediatra, kardiolog, kierownik największego w Polsce ośrodka kardiologii prenatalnej.

Prenatalną diagnostyką kardiologiczną zajmuję się od 1986 roku. Będąc lekarzem pediatrą, w ówczesnym czasie bez dostępu do diagnostyki prenatalnej, nie zdawałam sobie sprawy, jak często będę musiała stawić czoła poinformowania rodziców, że ich nie narodzone jeszcze dziecko nie ma szans przeżycia. Nie było to łatwe. Jednak tak się złożyło, że mój mąż Tomasz Dangel w 1994 roku zorganizował pierwszą w Polsce placówkę, która rozpoczęła domową opiekę paliatywną nad dziećmi. I w taki sposób nasze wspólne zainteresowania zaowocowały zorganizowaniem hospicjum perinatalnego.

mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska

Absolwentka psychologii KUL. Od ponad 20 lat czynny zawodowo. Od 15 lat psycholog w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Psycholog; certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonlologii. Czynnie uczestniczy w szkoleniach psychologów z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej.

Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie.

W latach 2000 – 2008 współorganizowała z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

mgr Paulina Kowacka

Absolwentka wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W 2006 r. ukończyła szkolenie realizowane w ramach programu „Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa” Fundacji Dzieci Niczyje. Pracuje jako psycholog w WHD i hospicjum perinatalnym przy poradni USG na Agatowej 10 w Warszawie.

Odbyła pełne szkolenie psychologiczne z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa.

Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, który stracili dziecko przed lub niedługo po porodzie.

Ks. Dariusz Zając

Posługę pełnię 12 lat. Przez 5 lat byłem wikariuszem, uczyłem religii w szkole średniej i podstawowej. Przez 5 lat pełniłem posługę na Syberii w Surgucie i Nowosybirsku, następnie byłem kapelanem w Szpitalu neurologiczno-psychiatrycznym w Zagórzu. Od września 2015 r.  jestem kapelanem w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Posługuję dzieciom chorym, uczestniczę w grupach wsparcia dla rodziców w żałobie i  w perinatalnej grupie wsparcia. Spotykam się z rodzicami będącymi pod opieką Warszawskiego Hospicjum Perinatalnego. 

mgr Marcin Kałużyński

Absolwent psychologii ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na specjalności Psychologia Zdrowia i Niepełnosprawności. Posiada 7 lat doświadczenia pracy w placówkach dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Uczestnik szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii.

Odbył pełne szkolenie z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. Obecnie pracuje jako psycholog w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci i Warszawskim Hospicjum Perinatalnym.